Štefan Kruško (1. 1. 2016)

Srdečne ďakujem za  za novoročný pozdrav. LT si pravidelne kupujem v stánku. Aj ja V Vám želám, aby ste aj naďalej  tvorili náš časopis, kde je čo čítať. Štefan Kruško, Prešov