SENIOR LINKA – Komentovaná prehliadka výstavy s kurátorkou v Stredoslovenskej galérii (13. 12. 2022)

SENIOR LINKA – Komentovaná prehliadka výstavy s kurátorkou v Stredoslovenskej galérii (13. 12. 2022)

Z výstavy Senior linka. Foto: (Zdroj: www.ssgbb.sk/program/senior-linka-komentovana-prehliadka-vystavy-s-kuratorkou/)

Názov: SENIOR LINKA / Komentovaná prehliadka výstavy s kurátorkou
Termín:: utorok 13. 12. o 16:00 h
Miesto: Pretórium, Námestie Štefana Moysesa 25, banská Bystrina

Vstupné: 2 eurá.
Študenti a pedagógovia umeleckých škôl VSTUP VOĽNÝ.

***

Pozývame na kurátorský sprievod výstavou s Petrou Hanákovou, ktorej témou je seniorský impulz v dielach mladšej a strednej generácie umelkýň a umelcov. V čom môžu byť seniorky a seniori pre svojich vnukov a vnučky inšpiratívne/inšpiratívni? Prečo je medzi-generačných umeleckých spoluprác a diel na báze tvorivej participácie starších ľudí, často spoza hraníc umenia, v poslednom desaťročí tak veľa? O čom vypovedajú a aké podnety prinášajú?

Ak sledujeme trendy súčasného umenia, spozorujeme medzi nimi v rámci sociálneho a komunitného obratu, akéhosi vzťahového a rodinného „zateplenia“ umeleckej praxe, zvláštnu a celkom sympatickú „starorodičovskú“ tému. Najmä v Čechách, ale aj u nás sa objavujú projekty, v ktorých umelci/umelkyne kontaktujú svojich starých rodičov, venujú im osobitú pozornosť, „vyťahujú“ ich tvorivosť zo šuflíkov, otvárajú rodinné histórie, iniciujú kolaboratívne či „oral-historické“ diela. Akoby sa po rokoch akcelerácie a age-isticky nastavenej umeleckej praxe, poháňanej diktátom nových médií a emerging artists, (aj) umenie unavilo a spomalilo a začalo sa obzerať po pomalších médiách a starších zdrojoch. Akoby umenie i spoločnosť mali viac potrebu seniorom načúvať. Isteže sa nejedná o najhorúcejší trend: „komunita“ ako téma v súčasnom umení vrcholí krátko po roku 2000 a seniorských projektov je/bolo najviac okolo roku 2010, akurát Korona túto tému akosi viac zvnútornila a spravila ju závažnejšou.  

***

Srdečne pozývame!

Výstavu a sprievodné aktivity z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Kontakt:

Stredoslovenská galéria
Dolná 8
975 90 Banská Bystrica

Info:

www.ssgbb.sk
facebook, IG,Youtube