Správy z EÚ: Počet úmrtí, ktorým sa dalo predísť – Slovensko je tabuľke štvrté najhoršie! (24. 5. 2016)

Správy z EÚ: Počet úmrtí, ktorým sa dalo predísť – Slovensko je tabuľke štvrté najhoršie! (24. 5. 2016)
Dňa 24. mája vydal Eurostat, štatistický úrad EÚ, správu k úmrtiam v roku 2013, z ktorej vyplýva, že až jednému z troch úmrtí sa dalo predísť – v svetle súčasných medicínskych poznatkov a technológií. Ide o úmrtia, ktorým sa dalo predísť, ak by bola sa poskytla optimálna zdravotná starostlivosť. Tento indikátor je v rámci EÚ veľmi dôležitý pri hodnotení kvality zdravotníckych systémov.
 
V roku 2013 v Európskej únii zomrelo 1,7 milióna ľudí mladších ako 75 rokov. Z toho až 577 tisíc úmrtí (čo predstavuje približne 34 percent celkových úmrtí) sa dá považovať za predčasné vzhľadom na súčasné poznatky a technológie v medicíne. Infarkt (184 800 úmrtí) a mŕtvica (takmer 94 000 úmrtí) pritom tvorili až takmer polovicu týchto úmrtí ľudí mladších ako 75 rokov.
 
V štatistikách úmrtí za rok 2013, ktorým sa dalo pri dnešných medicínskych poznatkoch predísť, patrí Slovensku štvrté najhoršie umiestnenie spomedzi 28 krajín EÚ. Podľa štatistík 44,6 percent všetkých úmrtí za tento rok patrilo na Slovensku do kategórie tých, ktorým sa dalo predísť. Vyšší počet v rámci členských štátov EÚ majú v tejto kategórii už len Rumunsko, Lotyšško a Litva.
 
Najlepšie v rámci V4 dopadlo Poľsko, ktoré má (7. miesto) najnižší počet úmrtí, ktorým sa dalo predísť, nasleduje Česká republika (19. miesto) a Maďarsko (21. miesto z 28). Najlepšie v rámci celej EÚ skončili Francúzsko, Dánsko a Holandsko.

      

Kontakt:

Andrej Králik, vedúci tlačového a politického oddelenia
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Palisády 29
811 06 Bratislava
E-mail:
andrej.kralik@ec.europa.eu
Tel.: 02 59 20 32 93
Mobil:  0911 426 126
Fax: 02 54 43 29 79

TWITTER: @ZEKvSR
Facebook: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku