Spomienkové pásmo k 10. výročiu úmrtia spisovateľov ANDREJA CHUDOBU a IVANA KADLEČÍKA – v Pukanci 14. 4. 2024

Spomienkové pásmo k 10. výročiu úmrtia spisovateľov ANDREJA CHUDOBU a IVANA KADLEČÍKA – v Pukanci 14. 4. 2024

Spoločnosti priateľov cestovateľa S. Šikeťa a pukanskej histórie

pozýva

na spomienkové pásmo k 10. výročiu úmrtia spisovateľov ANDREJA CHUDOBU a IVANA KADLEČÍKA

v nedeľu 14. 4. 2024 v Pukanci

 

 

Program:

14.30 hod. – Odhalenie pamätnej tabule na Nám. mieru

15.00 hod. – Literárne pásmo v evanjelickom kostole

                  – Spomínanie priateľov

 

Mária Gembešová, predsedníčka Spoločnosti