16. 8. 2021 – Spomienka na ANDREJA HLINKU pri jeho pamätníku v Bratislave-Ružinove – o 17.00 hod.

16. 8. 2021 – Spomienka na ANDREJA HLINKU pri jeho pamätníku v Bratislave-Ružinove – o 17.00 hod.

Spoločnosť Andreja Hlinku, CYRILOMETODIADA, o. z., a Občiansky výbor MČ Černová pozývajú na uctenie si pamiatky otca slovenského národa Mons. Andreja Hlinku pri príležitosti 83. výročia jeho úmrtia.

Spomienka sa uskutoční v pondelok 16. augusta 2021 o 17.00 hod. pri pamätníku Andreja Hlinku v Parku Andreja Hlinku v bratislavskom Ružinove.

Jedna z najvýznamnejším osobností národného a kresťanského života nášho národa

Andrej Hlinka, obetavý a verný Kristov kňaz, nekonformný politik a človek čistého srdca, patrí k najvýznamnejším osobnostiam národného a kresťanského života nášho národa.

Národná rada Slovenskej republiky (NR RS) dňa 26. októbra 2007 prijala Zákon o zásluhách Andreja Hlinku o štátotvorný slovenský národ a o Slovenskú republiku (Zákon č. 531/2007 Z. z.). Na ocenenie mimoriadnych zásluh Andreja Hlinku bola v budove NR RS jeho nainštalovaná busta a pamätná tabuľa, na ktorej je uvedený text: „Andrej Hlinka sa zaslúžil o slovenský národ a Slovenskú republiku“.

Martin Rázus o Andrejovi Hlinkovi

„Život Andreja Hlinku je životom národného bohatiera, ktorý stál a stojí v hrdom boji rovnako za svoj slovensko-národný a kresťanský ideál. Vernosť tomuto ideálu spečatil svojou osobnou nezištnosťou a utrpením,“ takýmito slovami prejavil úctu a uznanie svojmu katolíckemu súpútnikovi MARTIN RÁZUS, evanjelický kňaz a vzácna osobnosť slovenského národného a kultúrneho života.

Pozývame Vás do ružinovského Parku Andreja Hlinku, aby sme si aj my spoločne uctili otca národa spomienkovou slávnosťou a kladením vencov k jeho pamätníku v deň jeho úmrtia 16. augusta. Tešíme sa na stretnutie a príležitosť spoločne načerpať z jeho duchovného posolstva nášmu národu.

DANIELA SUCHÁ
CYRILOMETODIADA, o. z.