POZÝVAME – Stretnutie so spisovateľkami – MARGITA IVANIČKOVÁ A TATIANA JAGLOVÁ – 14. 12. 2022 v Dome MS na Grösslingovej v Bratislave

POZÝVAME – Stretnutie so spisovateľkami – MARGITA IVANIČKOVÁ A TATIANA JAGLOVÁ – 14. 12. 2022 v Dome MS na Grösslingovej v Bratislave

Spolok slovenských spisovateľov a Matica slovenská

pozývajú

na podujatie zo série Stretnutie so spisovateľkami

MARGITA IVANIČKOVÁ a TATIANA JAGLOVÁ

v stredu 14. 12. 2022 o 17 hod. v Dome MS na Grösslingovej 23 v Bratislave

Hudobný hosť: Romana Tóthová