Slovenský súčasný tanec na Medzinárodnom tanečnom veľtrhu Tanzmesse v Düsseldorfe 29. 8. až 1. 9. 2018

Slovenský súčasný tanec na Medzinárodnom tanečnom veľtrhu Tanzmesse v Düsseldorfe 29. 8. až 1. 9. 2018

Slovenský súčasný tanec sa bude v najbližších dňoch prezentovať na Medzinárodnom tanečnom veľtrhu The Internationale Tanzmesse nrw v nemeckom Düsseldorfe. Hlavným koordinátorom slovenskej účasti na tomto špičkovom svetovom podujatí je po prvý raz Divadelný ústav Bratislava.

Možnosti prezentácie novej tvorby, nadväzovanie kontaktov – to je hlavný cieľ štvordňového Medzinárodného veľtrhu a festivalu Tanzmesse nrw, ktorý sa uskutoční v dňoch 29. 8. ­­– 1. 9. 2018. Množstvo výstavných stánkov, ale aj sprievodných podujatí, worshopov, diskusií, ako aj prezentácie vybraných tanečných predstavení ponúka divadelným skupinám a kultúrnym inštitúciám platformu, cez ktorú sa môžu zviditeľniť na medzinárodnej scéne. Na Tanzmesse sa tento rok zúčastní vyše tisíc vystavovateľov z viac ako päťdesiatich krajín, atraktívny program už tradične priláka množstvo návštevníkov, predovšetkým z radov renomovaných tanečných producentov, kritikov či riaditeľov tanečných centier. Účasť slovenských tanečníkov a odborníkov na Tanzmesse predstavuje obrovskú možnosť na zviditeľnenie slovenskej pôvodnej tanečnej tvorby, ako aj na nadviazanie medzinárodnej partnerskej spolupráce.

Aktívny vstup Divadelného ústavu do prezentácie slovenského súčasného tanca na tanečnom veľtrhu Tanzmesse 2018 si kladie za cieľ maximálne využiť potenciál podujatia. V spolupráci s občianskymi združeniami, jednotlivými tvorcami, platformou pre súčasný tanec PlaST a Centrom výskumu Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU pripravil Divadelný ústav propagačný materiál, mapujúci pôvodnú slovenskú tvorbu v oblasti súčasného tanca, tanečné festivaly a občianske združenia zastrešujúce súčasný tanec.

Divadelný ústav nadviazal na medzinárodnú spoluprácu s partnermi z Inštitútu umenia – Divadelného ústavu Praha a z festivalu Tanec Praha a na prezentáciu využije spoločné priestory Českého a Slovenského propagačného stánku – Czech and Slovak Corner. Tím Divadelného ústavu zložený z interných expertov a externých spolupracovníkov sa zúčastní odbornej prezentácie aj v rámci diskusného fóra Focus Forum, s príspevkami predstavujúcimi široké spektrum tvorby tanečných umelcov zo Slovenska.

Špeciálne pre Tanzmesse je pripravený aj online katalóg s názvom A Brief Guide to Slovak Contemporary Dance, v rámci ktorého sa na veľtrhu predstaví desať reprezentatívnych slovenských tanečných produkcií – Animalinside (Jaro Viňarský), As it is (Milan Kozánek), Everywhen (Soňa Ferienčíková), Mainly Love (Tomáš Danielis), MIMO (Radoslav Piovarči), Solo 2016 (Milan Tomášik), Štyri hlavy (Andrej Petrovič), WATCH NOW (Lucia Holinová), WOW! (Stanislava Vlčeková, Jozef Vlk), Zrkadlenie (Jana Tereková).

Online katalóg bude na veľtrhu prezentovaný aj prostredníctvom propagačných printových kariet, ktoré budú okrem desiatky profilových tanečných inscenácií prezentovať aj slovenské tanečné festivaly zamerané na súčasný tanec, ako i aktivity Divadelného ústavu vo vzťahu k slovenskému súčasnému tancu.

 

---

Kontakt/informácie:

Mgr. art. Dušan Poliščák, PR manager

Divadelný ústav, Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava, Slovakia

Tel: 02 20487 603, mobil: 0917 404 505

E-mail: dusan.poliscak@theatre.sk

 

(Zdroj: DÚ, e-mail z 23. 8. 2018)