Slovenské vydavateľské centrum Báčsky Petrovec (21. 12. 2016)

Slovenské vydavateľské centrum Báčsky Petrovec (21. 12. 2016)

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2017.

Slovenské vydavateľské centrum

Báčsky Petrovec