Slovenské pohľady 9/2015 (9. 9. 2015)

Slovenské pohľady 9/2015 (9. 9. 2015)

Najnovšie septembrové číslo časopisu Slovenské pohľady č. 9/2015, ktoré je ilustrované dielami autorov vystavujúcich na BIB, otvára aktuálny úvodník prof. Márie Bátorovej Štúr a my. Časopis prináša štúdiu popredného historika prof. Martina Homzu Přemyslovci, Arpádovci, Piastovci? Nové dynastie na troskách slávy Mojmírovcov, historickú štúdiu Jána Lukačku Úloha vyššej šľachty (aristokracie) slovenského pôvodu pri budovaní uhorského štátu, pútavú esej profesora Vincenta Šabíka Keď zomrie spisovateľ (o Günterovi Grassovi), článok známeho publicistu Dušana Kerného Výzva slovenských a českých osobností a Thomas Mann a esej významnej poetky Dany Podrackej Zatykač na Štúra. Peter Čačko pripravil rozhovor s riaditeľom Bibiany Petrom Tvrdoňom nazvaný „Dobrá vec sa podarila“. Pôvodnú prózu reprezentujú poviedky Milana Zelinku Modrá studňa, Mariána Grupača Poklesky a úteky provinčného donchuana a Vladimíry Komorovskej Jašo. Aktuálne číslo prináša aj výbery z básnickej tvorby Jozefa Trtola a Dalimíra Stana. Stále rubriky: Rozhľadňa Juraja Bindzára, Sedem viet o siedmich knihách od Andrijana Turana, recenzie kníh Veroniky Šikulovej: Freska v dome (M. Majerčáková), Jána Tazberíka: Spodný bod svetla (M. Pius), Pavla Vilikovského: Letmý sneh ( P. M ráz, V. Lukáčková), A nny Valcerovej: Hodnoty svetovej a slovenskej literatúry (J. Špaček) a i. Rubrika Zápisník obsahuje nekrológ Za Ľudovítom Fuchsom (P. Andruška), príspevky Laboratórium Gustáva Murína, Literárny antikvariát Miloša Ferka, Spoza Moravy profesora Iva Pospíšila, Správy z výstav Jany Pivovarníkovej, polemiku Iva Pospíšila s Jozefom Čertíkom, článok Ladislava Volka: K Lužickým Srbom za poéziou a i.