Slovenské pohľady 7 – 8/2018

Slovenské pohľady 7 – 8/2018

Z obsahu:

  • Ján Čomaj: Heslo v zápisníku: Prešov, august 68
  • Anton Hykisch: Zázračných sedem augustových dní
  • Milan Vároš: Posvätné artefakty už nie sú v zdecimovanom Tibete
  • Ján Bábik: Tragický osud Viery Markovičovej-Zátureckej
  • Ľubomír Feldek: Rozprávka o prvom slove
  • Matúš Kučera: V Jánošíkovi akoby kus národnej povahy

(Zdroj: https://matica.sk/informacne-pracoviska/slovenske-pohlady/aktualne-cisla/)