Slovenské pohľady 7 – 8/2016 (30. 6. 2016)

Slovenské pohľady 7 – 8/2016 (30. 6. 2016)

Z obsahu SP 7 – 8/016:

 

Mária Bátorová: Kto to hovorí

Eva Fordinálová: Vajanského Kotlín a hlasisti

Tomáš Winkler: Maďarská narácia o Štúrovi