Slovenské pohľady 4/2017 (apríl)

 Slovenské pohľady 4/2017 (apríl)

Vyberáme zo štvrtého tohotorčného čísla mesačníka Slovenské pohľady:

Gabriela Rothmayerová: Trochu o udavačoch a udavačoch módneho módu (úvodník)

Milan Rúfus: Materstvo

Dalimír Hajko: Humor a radosť zo života v diele J. M. Hurbana (s osobitným zreteľom na Cestu Slováka k bratom slovanským na Morave a v Čechách)
Ján Bábik: Múzy za mrežami (o osudoch slovenských literárnych tvorcov, ktorí sa v minulosti z politických dôvodov ocitli v žalároch)

Tibor Gintli: Rozprávač a verejná mienka v „slovenských“ prózach Kálmána Mikszátha: Vzťah verejnej mienky a naratívneho prehovoru v próze Kálmána Mikszátha
Ján Kačala: Prozaicko-poetická kniha o Jankovi Hraškovi (jazykový rozbor slovnej zásoby a štylistických prvkov v knižke Jaroslava Rezníka Janko Hraško. Ako to naozaj bolo)
Ľuboš Jurík: Slováci, kde je vaša vlasť? (o slovenskom povojnovom emigrantovi a spisovateľovi Mariánovi Markovi Stolárikovi)
Ľubomír Feldek: Prostoreký Puškin (Esej k 180. výročiu narodenia veľkého ruského básnika Alexandra Sergejeviča Puškina)

Puškin: Cár Nikita a jeho štyridsať dcér (preklad byliny Ľubomír Feldek)
Slavo Kalný: Prípad Magnólia

Peter Malinka: List z nemocnice (preklad Peter Čačko)

Zvi Aviner Vapni: Povedz, že si spomenieš (izraelský autor v preklade Veroniky Murínovej)
Dalimír Stano: básne

Jaroslav Rezník: básne
Ján Čomaj: Sedem viet o siedmich knihách (Ivan Szabó: Prešporsko-bratislavské strašidlá, Matúš Kučera: Stredoveké Slovensko, Milan Kenda: Meluzína Jozefína, Ľubomír Horník: Šiesta nábojnica; Viera Švenková: Deň je krátky.
RECENZIE: Daniel Pastirčák: V tieni mŕtveho boha (Dalimír Hajko), Pavel Dvořák: Stopy dávnej minulosti 8 (Viliam Apfel)

PRIPOMÍNAME SI: medailóny aprílových jubilantov: Ladislava Kováča, Sone Lesňákovej, Viery Bombovej, Jána Kačalu, Vojtecha Dangla a Juraja Andričíka.