Slovenské pohľady 3/2017 (marec)

Slovenské pohľady 3/2017 (marec)

Obsah tretieho tohtoročného čísla Slovenských pohľadov:

 • Dušan Mikolaj: Spočívajte pri tardošskom kameni, krajania naši!
 • Ján Zambor: básne
 • Pavol Parenička: Štúr a Hurban, myšlienka a čin
 • Eva Fordinálová: Hollovské impresie
 • Anton Baláž: Povieš slovo čisté
 • Andrijan Turan: básne
 • Dušan Kerný: Slovenské pohľady v letách 1999 – 2009
 • Milan Zelinka: Revízor
 • Igor Válek: Zrkadlenie kultúrneho (a literárneho) života v regiónoch
 • Ferdinand Levary: básne
 • Bystrík Šikula: Chráňme si svoj časopis
 • Jana Judinyová: Vabank o Mikulášov organ
 • Moritz Heimann: Myšlienky – vybral a preložil Vincent Šabík
 • Peter Cabadaj: Pirátka snov (Henna Fiebigová-Siváková)
 • Magda Baloghová: O Konválii
 • Ružena Šípková: básne
 • Dieter Scholze-Šołta: Lužickosrbská literatúra: Od regionálneho písomníctva k moderným médiám – z nemčiny preložil Milan Richter
 • Bohuš Bodacz: Sedem viet o siedmich knihách

RECENZIE

 • Štefan Moravčík: Moravianska Venuša (Dalimír Hajko, Ladislav Čúzy), Ľuboš Jurík: Alexander Dubček. Rok dlhší ako storočie (Bohuš Bodacz), Jozef Urban: Život je frajer, ale ja som väčší (Jozef Čertík), Denisa Fulmeková: Konvália. Zakázaná láska Rudolfa Dilonga (Peter Tollarovič), Miroslav Danaj: Oči vlčích makov (Zlata Matláková), Matúš Kučera: Stredoveké Slovensko (Viliam Apfel), Jaroslav Chovanec (ed.): Vznik samostatnej Slovenskej republiky (Ľubor Cibulka)

ZÁPISNÍK

 • Gustáv Murín: Laboratórium, Miloš Ferko: Literárny antikvariát (Georg von der Vring), Ivo Pospíšil: Spoza Moravy – preložila Ingrid Skalická, Jana Pivovarníková: Správy z výstav, Jozef Čertík: K článku Antona Hykischa Vincko a tie časy, EFAR: Z literatúry zahraničných Slovákov, Ceny a prémie Literárneho fondu za rok 2016, Milan Lechan: Lecháreň, mh: Pedagóg so srdcom literáta, ŠAH: Pripomíname si

Ilustrácie: Pavel Choma