Slovenské pohľady 2/2017 (10. 2. 2017)

Slovenské pohľady 2/2017 (10. 2. 2017)

Vyberáme z druhého tohtoročného čísla Slovenských pohľadov:

 • Dušan Kerný: Vyprevádzanie Dubčeka do europarlamentu
 • P. O. Hviezdoslav: Z letorostov
 • Jozef Mokoš: Smažienka
 • Vincent Šabík: Zmerať sa s vlastnými dejinami
 • Tibor Kočík: Básne
 • Ján Čomaj: Šľachtic slovenskej prózy (Anton Hykisch)
 • Vlado Puchala: Trojlístkový život
 • Ivan Hudec: Život plný vášne (Miroslav Pius)
 • Pavol Tomašovič: Kde je život?
 • Marián Grupač: Loď bláznov
 • Ladislav Šimon: Básne
 • Ľudovít Petraško: Sedem viet o siedmich knihách