Slovenské pohľady 2/2016 (18. 2. 2016)

Slovenské pohľady 2/2016 (18. 2. 2016)

Vo februárovom čísle Slovenských pohľadov si môžete prečítať: úvodník Tomáša Winklera, báseň P. O. Hviezdoslava, odpovede na anketové otázky k 170. výročiu SP, príspevok Dušana Kerného o diele čerstvej nositeľky Nobelovej ceny Svetlany Alexievičovej, články Dalimíra Hajka, Jaroslava Vlnku, Kristíny Krajanovej a Jána Kačalu, verše Radoslava Matejova a Zlaty Matlákovej, prozaické miniatúry Evy Fordinálovej, prózy Jozefa Špačka, Petra Hofericu a Matúša Veselého, spomienky Štefana Lubyho, rozhovor so Zdenkou Valentovou-Belićovou a ďalšie príspevky v stálych rubrikách Sedem viet so siedmich knihách, Recenzie a Zápisník.

B. Š.