Slovenské pohľady 12/2015 (1. 12. 2105)

Slovenské pohľady 12/2015 (1. 12. 2105)

Aktuálne decembrové Slovenské pohľady č. 12/2015 prinášajú:

 • Antona Hykischa Príbeh neumierajúcej nádeje (úvodník)
 • Pavel G. Hlbina: Kráľovná krásy
 • Peter Cabadaj: Tvorca harmonizujúcej poézie (Svetloslav Veigl)
 • Mérka Métowa: Nečesaný advent – preložil Peter Čačko
 • Peter Mulík: Sloveni a uhorský štát
 • Martin Chudík: Básne
 • Dušan Kerný: Okno s výhľadom na Mont Blanc
 • Jozef Kollár: O mužovi, ktorý nenávidel vôňu Vianoc
 • Milan Vároš: Vzrušujúce neznáme príbehy obrazov a ich autorov
 • Tu Fu: Šum vetra v bambusovom húští – preložil Marián Šidlík
 • Miro Procházka: Šesťdesiate roky? Nenaplnili sme svoje sny (rozhovor s Jenny Diskiovou)
 • Dušan Mikolaj: Slovákoaustrálčan Stan Meliš
 • Vladimír Fulka: Hudobná estetika Bohuslava Martinu
 • Zlata Matláková: Kukura a modré deti
 • Bohuš Bodacz: Sedem viet o siedmich knihách

RECENZIE

 • Ján Milčák: Starec, ktorý lietal (Martina Petríková), Jozef Karika: Tma (Mikuláš Jarábek), Zuzana Čížiková: Rozhovory (Etela Farkašová), Miloš Jesenský a kol.: Kelti (Štefan Haviar), Róbert Harris: Dôstojník a špión – preložil Otto Havrila (Ján Bábik), Dagmar Kročanová (ed.): Expresionizmus: (Ladislav Čúzy), Kristína Krnová (ed.): Alfonz Bednár svojej dobe a dnešku (Hana Odokienko Fodorová), Roman Michelko: Slovenská republika v roku 1939 – 1945 (Milan Kenda)

ZÁPISNÍK

 • Mária Bátorová: Za Jánom Chryzostomom Korcom, Martin Jurčo: Na rozlúčku s pánom novinárom, Ľubomír Podušel: Ľútoriadky za Tiborom Bartfayom, Gustáv Murín: Laboratórium, Timotea Vráblová: Svet detskej knihy (Kultúra čítania, alebo trh?), Miloš Ferko: Literárny antikvariát (Waldemar Bonsels), Jana Pivovarníková: Správy z výstav, Ivo Pospišil: Spoza Moravy – preložil Jaroslav Vlnka, Dušan Kerný: Bolesť je most medzi ľuďmi (Nobelova cena za literatúru), Ceny Slovenských pohľadov za rok 2015, Peter Cabadaj: Matičná esej 2015, Milan Lechan: Lecháreň, ŠAH: Pripomíname si