Slovenské pohľady 11/2015 (14. 11. 2015)

Slovenské pohľady 11/2015 (14. 11. 2015)

Nové novembrové Slovenské pohľady č. 11/2015 otvára úvodník literárneho vedca Tomáša Winklera Neúplný súpis našich podlžností. Nové číslo prináša historické štúdie Antona Hrnka: Miesto Uhorska v historickom vedomí Slovákov, Petra Mulíka: Sloveni a uhorský štát a Jozefa Markuša: Ľudovít Štúr a náš osud. Príspevok Jaroslava Vlnku je o tvorbe francúzskeho autora slovenského pôvodu Pomyselné hranice v Janovjakovej próze. Nad rôznymi smermi filmovej propagandy z USA a Ruska sa vo svojom článku Lož ako umenie zamýšľa publicista Gustáv Murín. Literatúru faktu reprezentuje príspevok Slava Kalného Prípad Kolonica. Novembrové číslo Slovenských pohľadov prezentuje výbery z básnickej tvorby Štefana Moravčíka, Hany Koškovej a Teofila Klasa. Predstavuje aj nové prózy Antona Mareca Spišské nomen omen a Mariána Šidlíka Vzbura anjelov. Profesorka Mária Bátorová z nemčiny preložila výber z básnickej a prozaickej tvorby autoriek a autorov, ktorí pod vedením Erwina Matla založili Hainburský kruh autorov. Aktuálne číslo Slovenských pohľadov obsahuje aj stále rubriky: Rozhľadňu Juraja Bindzára, Sedem viet o siedmich knihách od Jána Čomaja a Recenzie kníh, tentoraz Kataríny Varsíkovej, Daniela Heviera, Petra Balka, Jozefa Banáša, Antona Stiffela, Jefima Zozuľu, Daniela Glattauera a ďalšie. Rubrika Zápisník obsahuje Laboratórium Gustáva Murína, Literárny antikvariát Miloša Ferka, Spoza Moravy profesora Iva Pospíšila i iné články. Nové číslo ilustrovala Michaela Julínyová.

(jv)