Slovenské pohľady 1/2019

Slovenské pohľady 1/2019

Z obsahu:

 • Marián Gešper: Neuvažujme len v globálnych súvislostiach
 • Ivan Krasko: Otcova roľa
 • Nebojša Kuzmanovič: Zmaj a  Slováci (preložila Zdenka Valentová-Belicová)
 • Július Lomenčík: Vrastanie do  koreňov
 • Slavo Kalný: Dva sobáše v  poslednom dome
 • Martin Jurčo: Pod  krídlami Tálie  – rozhovor s  Petrom Jozefom Oravcom;
 • Dalimír Hajko: Báseň ako výraz ľudskej žiadostivosti (Ján Šimonovič)
 • Andrijan Turan: Terra incognita a  kaleidoskop krás
 • Ján Kačala: Panoráma slovenských jazykovedcov slovakistov v  20. storočí (Eugen Pauliny)
 • Jozef Heriban: Škola tanca pre  dospelých (pôvodná divadelná hra)
 • Maroš Bančej: Autor na  sieti a  v  sieti
 • Karl Kraus: Aforizmy (Vybral a  preložil Vincent Šabík)
 • Ľuba Šajdová: Školy básnické (rozhovor s  V. Mihálikom, V. Kondrótom, J. Urbanom a  M. Bančejom)
 • Corrado Colonna: Básne
 • Bohuš Bodacz: Sedem viet o  siedmich knihách
 • Recenzie
 • Zápisník