Slovenské pohľady 1/2018

Slovenské pohľady 1/2018

* Marián Gešper: Aktuálna úloha Matice slovenskej
* Ján Kostra: Dal by som za báseň poslednú košeľu

* Jaroslav Rezník: Neuniformovaní sa slávnostných pochodov nezúčastňujú

* Miroslav Pius: Kresba v piesku;

* Ján Kačala: Panoráma slovenských jazykovedcov – slovakistov v 20. storočí (Jozef Škultéty)

* Dalimír Stano: Básne (toto je on, hovoriť striebro, aby som sa neopakoval, opera)

* Ivo Pospíšil: Dionýz Ďurišin a Andrej Červenák v súvislostiach slovensko-českých vzťahov;

* Ľuba Šajdová: S Milanom Rúfusom blízko jeho príbehu Veľkého ticha

* Ľubomír Podušel: Hommage à Rudolf Krivoš;

* Igor Válek: Básne (Bezhlavo, Jóbov deň, Obraz na sietnici oka, Čakanie na leto, Z takej duše, Námornícka I)

* Marián Tkáč: Prastaré korene našej štátnosti

* Milan Zelinka: Pád; Milan Kenda: Satirický diagnostik šialeného času

* Štefan Povchanič: Francúzska podoba slovenskej poézie

* Jean-Paul Belmondo: Tisíc mojich životov;

* Ján Čomaj: Sedem viet o siedmich knihách

* Recenzie