Slovenské pohľady 1/2016 (8. 1. 2016)

Slovenské pohľady 1/2016 (8. 1. 2016)

Z januárového čísla Slovenských pohľadov vyberáme:

* úvodník Mariána Tkáča k 170. výročiu Slovenských pohľadov, báseň Jacqua Préverta v preklade Jána Švantnera, anketa k výročiu SP, články Dušana Kerného (o Wolfgangovi Venohrovi), Jaroslava Vlnku (o Jankovi Silanovi), Ľudovíta Petraška (o Slovensku v nemeckých cestopisoch z 18. a 19. storočia) a Jaroslava Chovanca (o štátoprávnom a politickom odkaze Ľ. Štúra), rozhovory s profesorom Matúšom Kučerom a jazykovedcom Jurajom Hladkým, prózy Jána Čomaja, Ladislava Hrubého a Williama Faulknera v preklade Otakara Kořínka, básne Miroslava Brücka, Teofila Klasa a Borisa Brendzu, aforizmy Miroslava Danaja a ďalšie príspevky v stálych rubrikách Sedem viet o siedmich knihách, Recenzie a Zápisník.

 

(Zdroj: B. Š., e-mail z 8. 1. 2016)