Slovenské pohľady 1/2007 (16. 1. 2017)

Slovenské pohľady 1/2007 (16. 1. 2017)

Vyberáme z prvého tohtoročného čísla zo Slovenských pohľadov:

 • Marián Tkáč: Ako nevymrieť/Výzvy a vízie pre Slovensko a Maticu slovenskú
 • Ivan Krasko: História
 • Tomáš Winkler: Hurbanove Slovenské pohľady
 • Ladislav Hrubý: Krajina dlhotrvajúceho chladu
 • Eva Fordinálová: Svetozár Hurban Vajanský – redaktor Slovenských pohľadov
 • Andrijan Turan: Básne
 • Mária Bátorová: Slovenské pohľady – naša hrdosť a naša hanba
 • Igor Válek: Z inšpirácií a spomienok
 • Pavol Parenička: Halašove Registre Slovenských pohľadov
 • Marián Grupač: Manifest pohŕdania
 • Faziľ Iskander: Vnútri slobody možno nájsť formy neslobody, Dumajúci o Rusku a Američan ( preložil D ušan Kerný)
 • Peter Holka: Babkin sen (erotický)
 • Michal Harpáň: Slovenská vojvodinská literatúra v Slovenských pohľadoch (1989 – 2015)
 • Bohuš Bodacz: Sedem viet o siedmich knihách.