Slovenské podľady 7 – 8/2015 (3. 7. 2015)

Slovenské podľady 7 – 8/2015 (3. 7. 2015)

Letné dvojčíslo časopisu Slovenské pohľady 7 − 8/2015 uvádza článok Jozefa Banáša Kaviareň, no obsahuje aj viacero ďalších a podnetných príspevkov. Predovšetkým štúdiu popredného historika, profesora Júliusa Bartla Uhorský štát ako súčasť našich dejín, článok vedeckého tajomníka Matice slovenskej Petra Cabadaja Slovenský Prometeus, príspevok publicistu Dušana Kerného Jediný nemecký svedok, zamyslenie Antona Blahu Po čom chodíme? o archeologickom nálezisku v Bojnej aj aktuálny článok Svätoslava Mathého K politickému odkazu Ľudovíta Štúra „... napred sa ísť musí!“ Problematikou tvorby enfant terrible súčasnej literatúry sa zaoberá Andrijan Turan v eseji Osamelý burič Bukowski. Literatúru faktu v najnovšom čísle zastupujú príspevky známych publicistov Viliama Apfela V tieni zabudnutia a Slava Kalného Prípad Moldava. Pôvodnú prózu reprezentujú: úryvok z pripravovaného biografického románu Mariána Tkáča  Francisci, próza Juraja Bindzára Víťazom hviezdy mne tma a poviedka renomovaného prozaika Petra Jaroša Kolkáreň na poschodí. Čitatelia si v aktuálnom čísle nájdu aj nové básne Zlaty Matlákovej, Corrada Colonnu, Martina Vlada, Jána Maršálka, Etely Farkašovej a Zuzany Kuglerovej. Spisovateľ Ladislav Hrubý pripravil rozhovor s dekanom Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Mariánom Šurábom s názvom Mať radosť z komunikácie. Publicistka Tatiana Juríková zase pripravila rozhovor s tanečným majstrom Michalom Barniakom nazvaný Tanec je tu pre niečo. Adam Svetlík zostavil blok Súčasná slovenská vojvodinská literatúra a literárna kritika, v ktorom predstavil tvorbu Viery Benkovej, Michala Ďugu, Martina Prebudilu, Ladislava Čániho, Miroslavy Dudkovej, Michala Harpáňa, Jarmily Hodoličovej a ďalších významných slovenských vojvodinských autorov. V novom čísle nechýbajú stále rubriky. Rozhľadňa Juraja Bindzára a Recenzie, tentoraz kníh Bohuša Bodacza a kol. autorov Budmerické inšpirácie (Ladislav Čúzy), Pavla Vilikovského Príbeh ozajského človeka (Peter Mráz), Mariána Tkáča Zemplínske nebo (Ireney Baláž), Jozefa Kariku Strach (Miloš Ferko, Bohuš Bodacz), Alexandra Halvoníka Premeny II (Jaroslav Vlnka) a iných. V rubrike Zápisník sa nachádzajú príspevky Laboratórium Gustáva Murína, Literárny antikvariát Miloša Ferka, Spoza Moravy profesora Iva Pospíšila, článok Ľubomíra Podušela Laco Teren − Ľudská hra a Veľká ryba a ďalšie

 

(jv)