Slovenské národné múzeum – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre (13. 4. 2017)

Slovenské národné múzeum – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre (13. 4. 2017)

Slovenské národné múzeum
Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre
Vám želá príjemné prežitie veľkonočných sviatkov


Mgr. Katarína Hýllová
kultúrno-propagačný manažér
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra Modra,
Štúrova 84, 900 01 Modra
tel.: 0336472765
www.snm.sk

(e-mail z 13. 4. 2017)