Slovenské národné múzeum – Múzeum Ľudovíta Štúra (20. 12. 2017)

Slovenské národné múzeum – Múzeum Ľudovíta Štúra (20. 12. 2017)

Milí priatelia,

prajeme Vám krásne Vianoce a úspešný nový rok.

Katarína Hýllová

Slovenské národné múzeum – Múzeum Ľudovíta Štúra