Slovenské knižničné pracovníčky sa zúčastnili v Bruseli na stretnutí zástupcov knižníc všetkých členských štátov EÚ (27. 10. 2016)

Slovenské knižničné pracovníčky sa zúčastnili v Bruseli na stretnutí zástupcov knižníc všetkých členských štátov EÚ (27. 10. 2016)

Zástupkyne Slovenskej asociácie knižníc Katarína Šušoliaková (vpravo) a Beáta Bellérová sa v Bruseli stretli aj s europoslankyňou Janou Žitňanskou (v strede). Foto: archív JŽ

 

V rámci iniciatívy Verejné knižnice 2020, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o význame verejných knižníc pre celoživotné vzdelávanie, sa na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli na konci októbra stretli zástupcovia knižníc zo všetkých 28 členských štátov Európskej únie. Podľa zástupkýň Slovenskej asociácie knižníc Kataríny Šušoliakovej a Beáty Bellérovej, ktoré sa na výstave v Bruseli zúčastnili, knižnice dnes už neplnia len úlohu miesta, kde si ľudia môžu požicať knihu, alebo si prísť prečítať dennú tlač. Knižnice okrem poskytovania knižnično-informačných služieb, uspokojovania vzdelávacích potrieb, či organizácie kultúrnych podujatí sú častokrát tiež nápomocné pri hľadaní novej práce alebo pri sociálnej inklúzii. Zohrávajú tak nezastupiteľnú úlohu pri celoživotnom vzdelávaní  obyvateľov Slovenska – pri rozvíjaní ich gramotnosti a digitálnych zručností.

“Pred pár dňami agentúra Median zverejnila výsledky prieskumu, v ktorom na vzorke ôsmich tisícok ľudí skúmala čitateľské návyky Slovákov. Podľa neho viac ako štvrtina Slovákov nečíta vôbec, za posledný rok sa zvýšil podiel nečitateľov medzi vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi z 15 percent až na 24 percent a takmer 10 percent Slovákov nemá doma žiadnu knihu. Aj preto si myslím, že existencia viac ako 1900 knižníc na Slovensku je nezastupiteľná a knižnice si zaslúžia našu podporu,” uviedla europoslankyňa Jana Žitňanská.  Ako dodala, “Slovensko, žiaľ, v Európskej únii patrí ku krajinám s najnižšou mierou účasti dospelých na celoživotnom vzdelávaní, čo negatívne ovplyvňuje aj trh práce, keď zamestnávatelia nevedia nájsť zamestnancov s požadovanými zručnostiam.” Podľa nej by sa to malo zmeniť aj vďaka Európskym štrukturálnym a investičným fondom  (2014 – 2020), v rámci ktorých je v Operačnom programe Ľudské zdroje jedna celá prioritná os osobitne vyčlenená na podporu celoživotného vzdelávania. Aj preto vyzvala listom ministra školstva, vedy, výskumu a športu aby pri formulovaní výziev pre čerpanie EŠIF zahrnul medzi oprávnených žiadateľov aj knižnice, tak aby sa aj oni mohli aktívne uchádzať o európske prostriedky, a aby mohli svojím know-how prispievať  k aktívnejšiemu rozvoju celoživotného vzdelávania na Slovensku.

 

Zdroj: Knihovníci zo Slovenska prišli do Bruselu, podľa Žitňanskej by sme sa mali viac vzdelávať. In: Európske noviny/Domov/KULTÚRA [online]. Uverejnené: 27. 10. 2016. Dostupné na internete: <TU>.