Slovart (1. 1. 2016)

Pekné sviatky všetkým a dobré vykročenie do nového roku.

Saša Petrášová