6. 10. – Slávnostný koncert HODINA BÁSNICTVA – Považská knižnica v Považskej Bystrici

6. 10. – Slávnostný koncert HODINA BÁSNICTVA – Považská knižnica v Považskej Bystrici

* Považská knižnica v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pozýva na slávnostný koncert pri príležitosti 90. výročia založenia knižnice HODINA BÁSNICTVA v Považskej Bystrici v utorok 6. 10. 2015 o 17. hod.  Účinkujú: Jana Orlická, Hilda Michalíková, Petr Kořínek, Teodor Križka. Miesto konania: Základná umelecká škola – hudobný odbor, M. R. Štefánika, v Považskej Bystrici.