Slávnosti vína na Malokarpatskej vínnej ceste – V Modre otvorili najviac pivníc

Slávnosti vína na Malokarpatskej vínnej ceste – V Modre otvorili najviac pivníc

Na fotografii: Vo firme Pereg v Modre ponúkali vína v dobových kostýmoch. Na obrázku vinárka Marcela Hrozeková

 

V piatok 25. novembra t. r. v priestoroch starej vinohradníckej školy v Modre slávnostne otvorili XVII. ročník úspešného, už tradičného podujatia Deň otvorených pivníc 2016. Slávnosti sa zúčastnili župani Pavol Frešo z BSK a Tibor Mikuš spolu s podpredsedom Zdenkom Čambalom z TTSK, primátor Modry Juraj Petrakovič, starostovia Ľudovít Ružička z Dubovej, Radovan Mičúnek z Píly a ďalší. Organizátori podujatia Združenie Malokarpatská vínna cesta (MVC), Malokarpatské osvetové stredisko (MOS) v Modre, BSK a TTSK si na slávnosti pripomenuli 20. výročie založenia Združenia MVC, ktoré realizuje v praxi jeden z najúspešnejších agroturistických vinárskych projektov v SR. Združenie MVC založili v Modre práve v priestoroch kaštieľa z iniciatívy modranských vinárov a nadšencov.

Elena Trecká z Modry preberá ocenenie Osobnosť MVC
od Pavla Freša, Tibora Mikuša a Milana Pavelku

 

Pri príležitosti životného jubilea, ako prejav poďakovania za výrazný prínos pre vinohradníctvo a vinárstvo v malokarpatskej vinohradníckej oblasti, organizátori na slávnosti ocenili titulom Osobnosť Malokarpatskej vínnej cesty svojich členov Elenu Treckú, Valtera Pajera a Petra Ščepána. Za mimoriadny gastronomický prínos pre Malokarpatskú vínnu cestu získali titul Osobnosť MVC rodiny Jajcajovcov a Kisslingovcov z Pivnice u Zlatej husi a rodina Minarovičovcov z reštaurácie Grobský dvor v Slovenskom Grobe. Súčasne sa uskutočnila promócia nástenného kalendára pre rok 2017 s názvom Život v malokarpatskej pivnici. Na fotografiách kalendára je znázornené historické vinárske náradie. Kalendár zostavil Martin Hribaľa, riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezinku.

Juraj Štiglic (v strede) ponúkal svoje vína v priestoroch
historickej starej vinohradníckej školy v Modre

 

Počas dvoch dní mohlo viac ako päťtisíc návštevníkov ochutnať najmä tohoročné vína v 160 pivniciach miest a obcí pod Malými Karpatmi, kde spolu ponúkalo vína vyše dvesto vinárov. Najviac pivníc z kráľovských podkarpatských miest otvorili v HLAVNOM MESTE VÍNA v Modre, kde vinohradníci otvorili 33 pivníc, vo Svätom Juri otvorili 20 a v Pezinku 15 pivníc. V Bratislave spolu s mestskými časťami otvorili až 19 pivníc, najviac, osem v Rači – a päť pivníc v Devíne. V malých obciach ako Šenkvice a Vinosady otvorili po jedenásť pivníc a v Limbachu osem pivníc. Otvorená bola aj vinotéka na hrade Červený Kameň a na zámku v Smoleniciach. Potešiteľná je skutočnosť, že popri starých skúsených vinároch otvoril svoje pivnice i celý rad mladých vinárov, ktorí už získavajú ocenenia na medzinárodných výstavách vín. Popri starých pivniciach v Modre, ako Vinohradnícký dom U Šebov, Mestská pivnica – Stará radnica, Pivnica Rudis i iné, otvorili v meste i dve nové pivnice.

Vo viac ako 60 pivniciach v regióne ponúkali aj miestne gastronomické špeciality, najmä divinový guláš, zabíjačkové špeciality, lokše, „scískanice“, syry, rozličné pomazánky aj iné pochúťky. Vo viacerých pivniciach v Modre účinkovali hudobné skupiny – Cigánska kapela Jožka Kúdriho, Kmeťoband, popová skupina Ujedanka, Karpatské horké, cimbalová muzika Lipka, Ľudová hudba bratov Kuštárovcov a ďalšie kapely. V historickej Hornej bráne v Modre predávala svoje farebné spomienkové predmety a keramické výrobky Daniela Jakubcová.

 

Hudobná skupina bratov Kuštárovcov
účinkovala v modranských pivniciach

 

Hlavná organizátorka podujatia Jarka Dudová z MOS v Modre mala veľa práce s prípravou a koordináciou jednotlivých podujatí na oslavách vína, za čo jej a kolektívu spolupracovníkov patrí uznanie a poďakovanie. Uznanie treba vyjadriť najmä členom vinárskym spolkov v regióne za ich prácu na podporu vínnej turistiky pod Malými Karpatmi a na obnove vinohradov – kultúrneho dedičstva našich predkov. Ako nám povedal vinár Juraj Štiglic, podpredseda vinárskeho spolku Vincúr, podujatie bolo úspešné, prezentácia modranských vinárov bola na vysokej úrovni, čo ocenili návštevníci podujatia.

 

FRANTIŠEK MACH, MATIK Modra

 

Foto: autor