Slávka Koleničová (28. 12. 2023)

Slávka Koleničová (28. 12. 2023)

Verím, že ste mali šťastné, veselé, požehnané vianočné sviatky a že ste ich prežili v pokoji, dobrej pohode, láskavej a šťastnej atmosfére, v kruhu svojich milovaných.

No a do nového roka želám stále dobré zdravie, veľa tak potrebnej lásky, šťastné a úspešné slnečné dni, dobrú pohodu... Skrátka šťastnú plavbu životom po celý rok 2024 J J

Slávka Koleničová