Slávka Koleničová (23. 12. 2018)

Slávka Koleničová (23. 12. 2018)

Hromadu darčekov čo srdce pohladia,
rodinu a priateľov čo nikdy nezradia,
k bohatstvu krôčik a ku šťastiu krok,
nádherné Vianoce a šťastný Nový rok
želajú Koleničovci