Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (21. 12. 2018)

Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (21. 12. 2018)

Milé kolegyne a kolegovia,

želám Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu blízkych a do nového roka želám veľa zdravia, radosti a spokojnosti.

Ďakujem Vám za podporu, ktorú ste nielen tento rok venovali Slovenskému filmovému ústavu a slovenskému filmu vôbec, a teším sa na spoluprácu aj v roku 2019.

Srdečne,

Simona Nôtová

 

---

Kontakt:
Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ
tel.: +421 2 57101542
mob: +421 905 286 524
e-mail: simona.notova@sfu.sk
www.sfu.sk