Seminár pre rozvoj mladých lídrov počas slovenského predsedníctva (UZÁVIERKA podávania prihlášok: 20. 1. 2016)

Seminár pre rozvoj mladých lídrov počas slovenského predsedníctva (UZÁVIERKA podávania prihlášok: 20. 1. 2016)

PONUKA PRÁCE A STÁŽÍ V EÚ

Seminár pre osobný rozvoj mladých lídrov vychádza z potreby pripraviť mladých ľudí na zapájanie sa do tvorby politiky mládeže, účasť na podujatích v rámci predsedníctva Slovenska v Rade EÚ a aktivitách štruktúrovaného dialógu. Cieľom seminára je v rámci troch tréningových víkendov vybaviť mladých ľudí mäkkými zručnosťami, ako je aktívne počúvanie, komunikácia, kritické myslenie a leadership, ktoré sú potrebné pre plnohodnotnú účasť nielen na medzinárodných mládežníckych konferenciách, ale aj na občianskom živote. Seminár bude pozostávať z praktických aj teoretických blokov, okrem mäkkých zručností si účastníci osvoja aj znalosti základných dokumentov týkajúcich sa národnej a Európskej politiky mládeže.

Úspešní účastníci budú mať po ukončení seminára možnosť:

 
 • reprezentovať slovenskú mládež na jednej z konferencií ŠD
 • pôsobiť ako koordinátor / dobrovoľník na EYC v Košiciach v októbri 2016
 • podieľať sa na tvorbe mediálnej kampane k príprave EYC v Košiciach
 • podieľať sa na tvorbe dokumentov týkajúcich sa národnej politiky mládeže
 • pôsobiť ako mladý pozorovateľ v Národnej pracovnej skupine pre Štruktúrovaný dialóg na Slovensku
 • podieľať sa na tvorbe budúcich vzdelávacích projektov Rady mládeže Slovenska

Účastník, ktorý absolvuje všetky tri fázy seminára, dostane na jeho konci certifikát Youth pass ako potvrdenie kompetencií, ktoré nadobudol počas projektu.

Požiadavky na účastníkov:

 • vek medzi 16 – 25 rokov, ideálne študenti maturitných ročníkov strednej školy / študenti bakalárskych a magisterských programov
 • plynulá znalosť angličtiny (úroveň B2 a vyššia podľa spoločného Európskeho jazykového rámca)
 • asertivita, ochota sa učiť novým veciam, záujem o národnú / EU politiku mládeže
 • predchádzajúca skúsenosť s pôsobením v mládežníckej organizácii alebo účasťou na projektoch Erasmus+ výhodou

Ubytovanie a stravovanie bude účastníkom zaistené v mieste konania seminára, cestovné náklady budú preplatené po predložení dokumentácie o cestovnom. Prihlášku na seminár je potrebné posielať prostredníctvom emailu na: petrikovicova@mladez.sk do 20. januára 2016. V emaily stručne uveďte, prečo sa chcete zapojiť do projektu. Úspešní uchádzači budú informovaní emailom dňa 25. januára 2015.

Termíny kurzu:

 • 12. – 14. Februára 2016, Vrútky
 • 26. – 28. Februára 2016, Vrútky
 • 11. – 13. Marec 2016, Vrútky

Počet účastníkov: 16

Deadline podávania prihlášok: 20. januára 2016

 

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracoval Miroslav Hajnoš.

 

(Zdroj: Seminár pre rozvoj mladých lídrov počas slovenského predsedníctva. In: Európske noviny: Brusel – Štrasburg – Bratislava. Uverejnené: 7. 1. 2016. Dostupné na internete: <TU>.)