Schválený štátny rozpočet dáva samosprávam jasnejšiu predstavu (23. 11. 2015)

Schválený štátny rozpočet dáva samosprávam jasnejšiu predstavu (23. 11. 2015)

Schválený štátny rozpočet na rok 2016 sa v porovnaní s minulými rozpočtami viac približuje predstavám miest a obcí. Myslí si to výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Turčány, ktorý vyzdvihuje zvýšený podiel na výnose dane z príjmu fyzických osôb na 70%. „Tým sa zvýši miera samofinancovania samospráv. Zároveň sa podporí princíp samosprávneho rozhodovania a teda rozpočtovej voľnosti nielen pri zabezpečovaní rozsahu a kvality verejných služieb poskytovaných obyvateľom, pri financovaní investičných potrieb, ale aj pri odmeňovaní zamestnancov samospráv,“ vyzdvihuje pozitíva rozpočtu Jozef Turčány. Zároveň však tvrdí, že „mestá a obce očakávali viac prostriedkov pre financovanie prenesených kompetencií zo štátu.“ Združenie miest a obcí Slovenska v rozpočte na rok 2016 privítalo navýšenie finančných zdrojov na podporu bývania. Okrem zatepľovania bytov si viac zdrojov vyžiadajú aj potreby miest a obcí pri výstavbe nájomných bytov.

Parlamentom schválený zákon o poplatku za miestny rozvoj ešte bude potrebovať podpis pána prezidenta. Pre mestá a obce bude predstavovať nielen ďalší možný zdroj príjmov, ale jeho schválením sa vychádza v ústrety najmä tým mestám a obciam, ktoré dlhodobo avizovali negatívne vplyvy veľkých investičných a developerských projektov na lokálny život. „Tento dobrovoľný poplatok v prípadoch zodpovedného nastavenia zastupiteľstvami môže podporiť verejný záujem a najmä mestám pomôcť v ich ďalšom  rozvoji,“ približuje očakávania Jozef Turčány.

  

MICHAL KALIŇÁK, hovorca ZMOS

 

Bratislava 23. novembra 2015

 

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska oceňuje navýšenie peňazí na podporu bývania (elektronická pošta). 23. 11. 2015. E-mail od: kalinak@zmos.sk.