Rodina Kupeckých – Daniela, Katka a Milan (24. 3. 2016)

Rodina Kupeckých – Daniela, Katka a Milan (24. 3. 2016)

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov

v kruhu najbližších a radosť z príchodu

čarokrásneho obdobia jar Vám želá

rodina Kupeckých – Daniela, Katka a Milan