Rigeleho večer v Staromestskej knižnice v Bratislave – 15. 2. 2024

Rigeleho večer v Staromestskej knižnice v Bratislave – 15. 2. 2024

Staromestská knižnica v bratislave pozýva na podujatie

Rigeleho večer – pri príležitosti 145. výročia umelcovho narodenia

vo štvrtok 15. februára o 17.00 hod. 

v Staromestskej knižnici na Blumentálskej 10/a v Bratislave

***

Tvorbu bratislavského sochára Alojza Rigeleho predstaví Zsolt Lehel, vlastivedný sprievodca a autor knihy o A. Rigelem.

Spoznajte sochy, busty, pamätníky a fontány tohto významného umelca.

 

Alojz Rigele (8. február 1879 – 14. február 1940)

bol významný sochár a maliar. Jeho sochy, busty, pamätníky, náhrobky, záhradné plastiky a fontány zdobia ulice, cintoríny a parky v Bratislave. Vážený a vyhľadávaný sochár, absolvent viedenskej Akadémie výtvarných umení, bol odchovancom viedenského klasicizmu, ovplyvneným talianskou renesanciou. Je považovaný za popredného sochára na Slovensku v období pred Prvou svetovou vojnou. Alojz Rigele tvoril v ateliéri vo dvore na Štefánikovej 35 – 41. Drevený prístrešok s presklenou stenou dal postaviť v deväťdesiatych rokoch 19. storočia podnikateľ Karl Mahr. V týchto priestoroch vytvoril za štyri desaťročia svoje mnohé kvalitné sochárske diela.

***

Kontakty:

Mgr. Jana Slezáková, riaditeľka Staromestskej knižnice

02 5564 237 / 0948 211 867
www.starlib.sk / www.facebook.com/Staromestskakniznica

what-europe-does-for-me.eu/sk/portal / elections.europa.eu/sk/