20. – 30. 9. – Retrospektíva v Berlíne uvedie reprezentatívny výber slovenských filmov z obdobia novej vlny

20. – 30. 9. – Retrospektíva v Berlíne uvedie reprezentatívny výber slovenských filmov z obdobia novej vlny

Záber zo slovenského filmu Petra Solana Boxer a smrť (1962)

 

V dňoch od 20. do 30. septembra sa v Berlíne uskutoční retrospektívna prehliadka slovenského filmu, ktorá uvedie osem diel zo zlatého fondu slovenskej kinematografie. Reprezentatívny výber filmov z obdobia československej novej vlny bude uvedený v Zeughauskino Nemeckého historického múzea. Jeho kurátori považujú význam slovenských filmov z tohto obdobia za nezanedbateľný nielen v československom historickom kontexte.

Prehliadka pod názvom Slovenská nová vlna – Retrospektíva slovenského filmu 1962 – 1972 uvedie kolekciu ôsmich filmov. Jej súčasťou sú dva filmy Štefana Uhra Slnko v sieti (1962), priekopnícke dielo československej novej vlny, a Organ (1964), dva filmy Petra Solana Boxer a smrť (1962) a Kým sa skončí táto noc (1965) a tiež filmy Drak sa vracia (1967) Eduarda Grečnera, Vtáčkovia, siroty a blázni (1969) Juraja Jakubiska, Ľalie poľné (1972) Ela Havettu a Obrazy starého sveta (1972) Dušana Hanáka, ktorý sa premietne za osobnej účasti režiséra.

Šesťdesiate roky 20. storočia sú vo viacerých kinematografiách spájané s nástupom nových vĺn prinášajúcich zmeny v prístupe k filmovej estetike a chápaniu filmového rozprávania. Československá nová vlna sa považuje za jednu z najdôležitejších vo svetovej kinematografii. Často sa však opomína, že ,československá je nielen geografickým označením. Jej veľmi významnou súčasťou sú slovenskí autori, ktorí svojou tvorbou prispeli k vzniku hnutia vôbec – za prvý film československej novej vlny sa považuje Slnko v sieti Štefana Uhra, ale aj k sformovaniu osobitnej a špecifickej estetiky, súčasne serióznej i hravej, postavenej na precíznej fotografickej práci kamery a inovatívnom prístupe k zvuku, ktorá v sebe nesie silný pocit nadčasovosti. Podobne sa možno vysloviť aj o témach, ktorých etické aspekty platili nielen v čase prechodu medzi dvoma politickými diktátmi,“ hovorí o vybraných filmoch kurátor prehliadky Jörg Frieβ z kina Nemeckého historického múzea a dodáva, že mnohé z týchto filmov sa premietali na vtedajších medzinárodných filmových festivaloch a záujem o ne neutícha ani dnes.

Prehliadku slovenskej kinematografie v Berlíne organizuje Slovenský filmový ústav (SFÚ), Slovenský inštitút v Berlíne, Veľvyslanectvo SR v Berlíne a Zeughauskino – Deutsches historisches Museum. Úvodným filmom prehliadky bude Solanov vojnový film Boxer a smrť (1962) zachytávajúci tragický príbeh väzňa koncentračného tábora s novým pohľadom na tému degradácie človeka v období fašizmu. Uvedený bude s lektorským výkladom filmového teoretika Martina Kaňucha, šéfredaktora filmologického časopisu Kino-Ikon.

 

Viac informácií nájdete na:

https://www.aic.sk/aic/sk/v-zahranici/prehliadka-slovenskej-kinematografie-v-berline.html

Program kina Zeughauskino – Deutsches historisches Museum:

https://www.dhm.de/zeughauskino/

 

Foto: © Slovenský filmový ústav – fotoarchív. Licencia oprávňuje na jedno použitie.

(Zdroj: SFÚ, e-mail zo 16. 9. 2016)

 

Kontakt/Informácie:

Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ,

tel.: 02/57 10 15 42, simona.notova@sfu.sk