Tri podujatia v jednom dni – v Rodnom dome súrodencov Rázusovcov v Liptovskom Mikuláši – 21. 2. 2024

Tri podujatia v jednom dni  – v Rodnom dome súrodencov Rázusovcov v Liptovskom Mikuláši – 21. 2. 2024

Mesto Liptovský Mikuláš, Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, Rázusovie klub spisovateľov Liptovský Mikuláš a TV Liptov

pozývajú na

Tri podujatia v jednom dni

v stredu 21. 2. 2024 o 15.30 h

Rodný dom súrodencov Rázusovcov

 

* Vernisáž výstavy obrazov Stará Vrbica očami JÁNA HÚDIKA
* Otvorenie výstavy kníh s horskou tematikou z produkcie Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, zo súkromnej zbierky ŠTEFANA PACKU a Domu Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši.
* Prezentácia knihy Slovenské srdce z Kanady básnika PAVLA DATKA a beseda s autorom – bývalým profesionálnym tanečníkom (SĽUK, Vojenský umelecký súbor), ktorý väčšiu časť života po roku 1968 strávil v emigrácii. Dôchodcovský vek prežíva na milovanom Slovensku.

Tešíme sa na Vašu prítomnosť!