Quo vadis (Človek na mesiaci, ľudskosť na zemi) –

Katolícka televízia LUX

vysiela diskusnú reláciu

Quo vadis (Človek na mesiaci, ľudskosť na zemi)

o americkom astronautovi slovenského pôvodu EUGENOVI CERNANOVI,

v ktorej hovorí v širších i užších súvislostiach s hosťami publicistami Mariánom Pauerom a Ľudovítom Pomichalom moderátor Marián Gavenda.

v stredu 1. 2. 2017 o 20.25 hod.

v piatok 3. 2. 2017 o 3.00 hod.

a v utorok 7. 2. 2017 o 11.00 hod.