Prvé rokovanie dočasnej pracovnej skupiny pre právnu ochranu novinárov na MK SR (23. 7. 2018)

Prvé rokovanie dočasnej pracovnej skupiny pre právnu ochranu novinárov na MK SR (23. 7. 2018)

Prvé rokovanie dočasnej pracovnej skupiny pre právnu ochranu novinárov prebehlo na pôde Ministerstva kultúry SR v Bratislave. Pracovná skupina sa zameriava na úpravu súčasných právnych noriem, prepojenie trestnoprávnej regulácie a právnej regulácie médií, vymedzenie pojmu novinár a na právne definovanie osobitného postavenia novinára z hľadiska ochrany zdroja, ako aj ochrany novinára samého. Vecným garantom je Výbor pre médiá Rady vlády SR pre kultúru.

Podrobnosti o práci  skupiny  budú postupne zverejňované na stránke ministerstva: 

https://www.culture.gov.sk/rada-vlady-sr-pre-kulturu/docasne-pracovne-skupiny-rvk/pracovna-skupina-pre-pravnu-ochranu-novinarov-331.html

 

Foto: archív MK SR

 

Bibliografický odkaz:
Komunikačný odbor MK SR (autor): Prvé rokovanie dočasnej pracovnej skupiny pre právnu ochranu novinárov. In: MK SR [online]. Uverejnené: 23. 7. 2018. Dostupné na internete: <
TU>
.