Prvá expozícia Slovenského múzea dizajnu otvorená pre verejnosť (29. 6. 2018)

Prvá expozícia Slovenského múzea dizajnu otvorená pre verejnosť (29. 6. 2018)

Sto rokov dizajnu / Slovensko 1918 – 2018

Trvanie: 29. jún 2018 až 29. jún 2020

Miesto: Slovenské múzeum dizajnu, Hurbanove kasárne,

Kollárovo námestie 10, Bratislava

 

Slovenské múzeum dizajnu, ktoré je špecializovaným pracoviskom Slovenského centra dizajnu, predstavuje výber zo svojich zbierok sprístupnením prvej stálej expozície 100 rokov dizajnu / Slovensko 1918 – 2018 v bratislavských Hurbanových kasárňach. Na štvrtkovej vernisáži sa zúčastnila aj ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková spolu s ďalšími pozvanými hosťami. Pre verejnosť expozíciu slávnostne otvorili v piatok 29. júna 2018.

 

Prvá expozícia histórie a súčasnosti slovenského dizajnu a úžitkového umenia je výsledkom niekoľkoročnej vedecko-výskumnej a zbierkotvornej práce Slovenského múzea dizajnu. V expozícii sú prezentované doterajšie výskumy a diela z územia Slovenska, ktoré reprezentujú obdobie od roku 1918 až po súčasnosť a ktoré sú v zbierkovom fonde múzea. Úlohou expozície je vytvoriť prehľadnou a inšpiratívnou formou príbeh vzniku a vývoja dizajnu na Slovensku, ktorý zahŕňa hlavné oblasti a fenomény. Expozícia je jedným z podujatí rezortu kultúry pripravených v rámci osláv 100. výročia vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov.

Historicky prvá stála expozícia Slovenského múzea dizajnu nazvaná 100 rokov dizajnu / Slovensko 1918 – 2018 je inštalovaná v Hurbanových kasárňach (nachádza sa tam aj Galéria dizajnu Satelit) na Kollárovom námestí 10 v Bratislave.

 

Expozícia bude prístupná od 29. júna 2018 do 29. jún 2020. Otvorené je denne okrem pondelka od 13.00 do 18.00 hod., vstup je voľný.

 

VIAC: Prvá expozícia Slovenského múzea dizajnu otvorená: Sto rokov dizajnu / Slovensko 1918 – 2018

 

(Zdroje: Komunikačný odbor MK SR; Slovenské centrum dizajnu, in: www.scd.sk)

 

---

Bibliografický odkaz:
Komunikačný odbor MK SR: Sto rokov dizajnu / Slovensko 1918 – 2018 [online]. Uverejnené: 28. 6. 2018. Dostupné na internete: <
TU>.