Prostriedky Environmentálneho fondu na likvidáciu čiernych skládok (11. 11. 2015)

Prostriedky Environmentálneho fondu na likvidáciu čiernych skládok (11. 11. 2015)

Mestá a obce mali do jesene možnosť požiadať o dotáciu na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom. Vyčlenená čiastka 10 miliónov eur z prostriedkov Environmentálneho fondu umožní 219 samosprávam odstrániť tzv. čierne skládky. Záujem o takúto finančnú výpomoc avizujú ďalšie samosprávy.

„Na nedávnom rokovaní Rady ZMOS mestá a obce hodnotili dotačnú schému ako významnú pomoc pri ochrane životného prostredia. V samospráve je naďalej záujem o takúto formu pomoci. Preto sa ZMOS obrátilo na ministerstvo životného prostredia s požiadavkou na vyčlenenie finančných prostriedkov aj pre budúci rok,“ zdôvodnil ambíciu ZMOS jeho výkonný podpredseda Jozef Turčány.

Združenie miest a obcí Slovenska očakáva, že rezort životného prostredia urobí opatrenia aj pre budúci rok, ktorými prostredníctvom Environmentálneho fondu opätovne vyhlási výzvu, vďaka ktorej sa budú môcť ďalšie mestá a obce uchádzať o dotáciu na zatraktívnenie a zútulnenie svojich verejných priestranstiev, ktoré sú dnes miestom nelegálnych skládok ohrozujúcich kvalitu životného prostredia.

ZMOS okrem tejto iniciatívy otvorilo na spoločných rokovaniach aj možnosť spolufinancovanie procesov posudzovania programov rozvoja miest a obcí (SEA/EIA) z prostriedkov štátneho rozpočtu, presnejšie z kapitoly MŽP SR. Vzhľadom na skutočnosť, že príprava a posudzovanie programových dokumentov je významnou úlohou aj z pohľadu čerpania finančných zdrojov EÚ v budúcom programovom období, je potrebné jej venovať pozornosť už v roku 2016.

 

Michal KALIŇÁK, hovorca ZMOS

 

(Zdroj: e-mail kalinak@zmos.sk z 11. novembra 2015)