Promócia publikácie ABECEDÁRIUM VINI

Promócia publikácie ABECEDÁRIUM VINI

Autorský kolektív pri uvádzaní publikácie ABECEDÁRIUM VINI do života. Zľava Jozef Šimuth, Ondrej  Korpáš, Ľudovít Žofiak, Fedor Malík, Katarína Furdiková, Tibor Ruman, Peter Cpín. November 2017, Modra. Foto: © František Mach

 

Na konci novembra 2017 sa uskutočnilo v školskej jedálni SVOŠ v Modre stretnutie priateľov dobrého vína. Miesto stretnutia bolo symbolické, väčšina účastníkov boli absolventi školy alebo ich profesia súvisela s vinohradníckou výrobou, výrobou dobrého vína. Účastníkov spájalo i úsilie získavať nové vedomosti, poznatky vo vinohradníctve a vinárstve.

Pozývateľ, profesor vína Fedor Malík, ktorý prevzal v Modre štafetu vedca, pedagóga po nestorovi doc. Jánovi Farkašovi, CSc., či Ing. Antonovi Gavorníkovi z Modry sa stretol so svojimi študentmi, pedagógmi, vedcami, podnikateľmi, aby spoločne uviedli do života novú publikáciu ABECEDÁRIUM VINI. Autorský kolektív Katarína Furdiková, Tibor Ruman, Fedor Malík jr., a Peter Cpín pod vedením profesora vína Fedora Malíka pripravil pre odbornú verejnosť a priateľov vína abecedu vína“, ktorá nadväzuje na Vinársky lexikón vydaný pred piatimi rokmi.

Nová publikácia v porovnaní s lexikónom má dvojnásobný rozsah autorských hárkov, prináša dupľovaný počet nových i prepracovaných hesiel a je ilustrovaná štyrmi stovkami obrázkov, schém, grafov a chemických vzorcov. Do života uviedli vedec doc. Ing. Jozef Šimúth, DrSc., šľachtiteľ Ing. Ondrej Korpas, CSc., a vinár Ing. Ľudovít Žofiak, ktorí ju symbolicky poliali šumivým vínom v stave zrodu, a tak ju vypravili k čitateľovi.

Milej slávnosti sa okrem kolektívu autorov zúčastnili hostia ako napríklad vinári PhDr. Eduard Šebo, Ing. Ladislav Šebo, primátor mesta Holíč PhDr. Zdenko Čambal, primátor Modry PhDr. Juraj Petrakovič, starosta Šenkvic Mgr. Peter Fitz, Ing. Zdenka Šuranská, šéfredaktorka časopisu Vinič a víno, i ďalší hostia. Pri slávnostnom akte nechýbali darčeky od dobrých priateľov – Pavla Šíma Juríčka a Miroslava Jurana z Modry, ktorí potešili autora obrázkami z vlastnej dielne.

Hostia na stretnutí pri uvádzaní publikácie ABECEDÁRIUM VINI do života: v strede primátor mesta Holíč Zdenko Čambal, starosta Šenkvíc Peter Fitz, a ďalší. Druhý zľava František Mach. November 2017, Modra. Foto: archív autora

 

Ako uviedol J. Šimúth, encyklopédia je písaná pútavo ako napínavý príbeh. Odporúčam ju každému, kto sa chce rozhliadnuť ponad horizont bežnej konzumácie vína ako alkoholického nápoja a vnímať víno ako jedinečné umelecké ľudské dielo, ktoré nám vinohradníci a vinári pripravujú pre zlepšenie nášho duševného a telesného zdravia. Víno je posvätný nápoj a preto by sme mu mali venovať úctu a poznať ho. Publikácia je aj vhodným knižným darčekom pod vianočný stromček. Cena publikácie je 15 eur, cena na dobierku 20 eur. Publikáciu si možno objednať na adrese časopisu Vinič a víno, Kuklovská 11, 84 104 Bratislava, e-mail: vinicavino@vinicavino.sk.

 

Ing. FRANTIŠEK MACH, CSc., Modra