Odborný seminár Prof. FRANTIŠEK HRUŠOVSKÝ (* 1903 – † 1956) – OSOBNOSŤ A DIELO – 20. 9. 2022 v Bratislave

Odborný seminár Prof. FRANTIŠEK HRUŠOVSKÝ (* 1903 – † 1956) – OSOBNOSŤ A DIELO – 20. 9. 2022 v Bratislave

Historický odbor Matice slovenskej pozýva

na odborný seminár

Prof. FRANTIŠEK HRUŠOVSKÝ (* 1903 – † 1956) – OSOBNOSŤ A DIELO

20. septembra 2021 od 13.30 hod.

Martineum, Rudnayovo nám. 3, Bratislava

 

***

Prof. FRANTIŠEK HRUŠOVSKÝ bol slovenský historik, prvý syntetik slovenských dejín, verejný činiteľ, významný predstaviteľ slovenského exilu.
Študoval na univerzitách v Prahe, Krakove a na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdií sa aktívne zapájal do študentského života na katolíckom internáte Svoradov. Od roku 1931 vyučoval na gymnáziu v Kláštore pod Znievom, neskôr pracoval v Matici slovenskej ako redaktor historických zborníkov. V roku 1944 sa stal univerzitným profesorom. V rokoch 1938 - 1945 bol členom Slovenského snemu. V marci 1945 odišiel pred komunistickou hrozbou do exilu. Pôsobil v Taliansku a od roku 1947 v USA najskôr ako inštruktor na benediktínskej škole a od roku 1952 ako riaditeľ Slovenského ústavu v Clevelande.