Autorské práva v Európskej únii a možnosti ich revízie (10. 6. 2015)

Autorské práva v Európskej únii a možnosti ich revízie (10. 6. 2015)

Problémové autorské práva v Únii, Brusel chce ich revíziu

Autorské práva definované v európskej legislatíve z roku 2001 nie sú úplne dokonalé. Názory na autorské práva sa rôznia, no jeden názor je spoločný – sprostredkovatelia získavajú príliš veľa, a to na úkor skutočných tvorcov... (čítať viac)

Zdroj: Problémové autorské práva v Únii, Brusel chce ich revíziu [online]. In: Európske noviny: Brusel – Štrasburg Bratislava: Kultúra .  2015. Uverejnené : 10. 6. 2015. [Citované: 17. 7. 2015]. Dostupné v internete: <TU>.