Prezentácia knihy Vladimír Blaho: Viva La Bohéme! Príbeh jednej opery (12. augusta 2020)

Prezentácia knihy Vladimír Blaho: Viva La Bohéme! Príbeh jednej opery (12. augusta 2020)

Divadelný ústav v Bratislave pozýva

na slávnostnú prezentáciu publikácie

Vladimír Blaho: Viva La Bohéme! Príbeh jednej opery

v stredu 12. augusta 2020 o 16.00 hod.

v Arkáde na druhom poschodí Bratislavského hradu

v priestoroch výstavy Divadelné storočie – stopy a postoje

s účasťou autora VLADIMÍRA BLAHA

Publikáciu a autora predstaví Michaela Mojžišová. 

 

***

Informácie:

Mgr. Eva Fačková

Rok slovenského divadla 2020, PR & marketing

Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava, Slovakia

Mobil: +421 918 838 761, tel.: +421 2 2048 7106

E-mail: eva.fackova@theatre.sk

www.rokdivadla.sk | www.theatre.sk