Predstavenie SK PRES v Bruseli cez štyri inovatívne živly (7. 7. 2016)

Predstavenie SK PRES v Bruseli cez štyri inovatívne živly (7. 7. 2016)

Jedinečné a inovatívne nápady zo Slovenska predstavil dnes (7. 7. 2016) v Bruseli minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák v rámci vizuálnej výzdoby v budove Rady EÚ pri príležitosti slovenského predsedníctva. Výzdoba vestibulu Rady EÚ je tradíciou, na základe ktorej sa každá predsednícka krajina na pol roka prezentuje pracovníkom, diplomatom, delegátom, novinárom a návštevníkom Rady tým, čo považuje pre seba za typické.
„Slovensko je malá krajina ale má veľa tvárí a rozhodli sme sa, že sa v Bruseli budeme prezentovať ako moderná, dynamická a inovatívna krajinu dobrých nápadov a aktívny člen EÚ,“ povedal minister M. Lajčák.
Vizuálna prezentácia vychádza z konceptu "Štyri elementy inovácie", ktorý zobrazuje unikátne technológie a vynálezy slovenských výrobcov reprezentujúce štyri prírodné živly.
Štyri vystavované exponáty majú európskym partnerom ukázať, že Slovensko tvorivou ľudskou aktivitou obohacuje štyri základné prírodné elementy. Zem je prezentovaná Ekokapsulou – ide o mobilné obydlie, ktoré bolo vytvorené na prežitie v ťažkých podmienkach bez pripojenia na vodu či elektrinu. Samostatne zachytáva a filtruje vodu a pomocou solárneho panela si vyrába elektrinu. Využiť sa dá ako udržateľné bývanie v rozvojových krajinách alebo núdzové bývanie po rôznych katastrofách. Vodný živel reprezentujú špeciálne kajaky a kanoe, na ktorých vyhrali slovenskí športovci už vyše 20 medailí. Oheň je zastúpený jedinečnou technikou hĺbkového vŕtania elektrickou plazmou. Posledný zo živlov – vzduch – stelesňuje lietajúce auto Aeromobil. Práve tento exponát vyvolal najväčší záujem desiatok účasntíkov slávnostného odhalenia slovenskej vizuálnej prezentácie.
Budova Rady EÚ označovaná ako Justus Lipsius je na šesť mesiacov de facto druhým domovom slovenského predsedníctva. Práve tu sa odohráva veľká väčšina expertných či ministerských rokovaní člesnkých štátov EÚ, ktoré od 1.júla do 31.decembra vedie práve Slovensko.
Tvorcom celkového prezentačného projektu je Slovenská asociácia interiérových dizajnérov (SAID). Ekokapsula pochádza z dielne Nice Architects, kajaky a kanoe sú dielom bratov Vajdovcov z firmy Vajda Group, plazmový systém vŕtania Plasmabit vyvinula firma GA Drilling (oheň) a AeroMobil vytvoril tím Štefan Klein a Juraj Vaculík.

Prezentácia slovenského predsedníctva v Rade EÚ v Bruseli vyvrcholí večer koncertom Slovenskej filharmónie.

Videozáznam prezentácie: https://bit.ly/29AQ1wz

 

Kontakt:
Odbor pre komunikáciu a prezentáciu
Sekretariát predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Pražská 7, 833 36 Bratislava 37, Slovenská republika

okom@mzv.sk
FB|Twitter SK|Twitter EN|Web

 

(Zdroj: e-mail OKOM@mzv.sk zo 7. 7. 2016)