Slovo na www.noveslovo.sk (28. 10. 2015)

Slovo na www.noveslovo.sk (28. 10. 2015)

Marek Hrubec, Martin Solík: Odistená spoločnosť. Rozpory a alternatívy globálneho kapitalizmu (uverejnené 28. 10. 2015); Július Lomenčík: Ľudovít Štúr ako učiteľ slovenčiny (28. 10.); Nikolaj Starikov: Geopolitika. Ako sa to robí 6 (27. 10.); Zbyňek Fiala: Lokálna ekonomika podľa Johna Boika (27. 10.); Roman Michelko: Falošnosť verejnej diskusie o utečencoch (26. 10.); Ľubo Dzurák: Náuka reči slovenskej vs True Štúr (26. 10.); Miroslav Brück: Jozef Špaček šesťdesiatpäťročný (24. 10.); Branislav Fábry: Je OSN neefektívna? (24. 10.);  Jozef Schwarz: Na počiatku bolo slovo – federácia. Pred 100 rokmi v Clevelande (22. 10.); Martin Kráľ: Ohrozenie symbolického univerza strednej triedy a kapitalizmus (21. 10.); Július Lomenčík: Dvojpohľad v spojených podobách. Pri jubileu Jozefa Leikerta (21. 10.); Rudolf Hudec: Ferdinand Hoffmann (opäť) na scéne (20. 10.); Tomáš Uhnák: Hlad ako politický nástroj (20. 10.); Branislav Fábry: Za čo v Bratislave demonštrovali Sýrčania (19. 10.); Michal Frič: Malé a stredné podniky v agende nekapitalistickej ľavice (19. 10.); Peter Staněk, Pavlína Ivanová: Súčasné tendencie ekonomickej globalizácie (19. 10.); Oskar Krejčí: Vyber si svojho teroristu (18. 10.);  Václav Umlauf: Čo ukázala demonštrácia proti TTIP v Berlíne (16. 10.)