Prečítajte si na www.noveslovo.sk (10. 7. 2016)

Prečítajte si na www.noveslovo.sk (10. 7. 2016)

Oskar Krejčí: NATO pochoduje na východ a samo vytváří rizika! (10. 7.); Gabriela Rothmayerová: Vlastenecký či politický Rybaničov čin? (9. 7.); Ľubo Dzurák: Na Slovensku je to opäť raz tak (vlastne stále tak) (8. 7.); Ladislav Hohoš:  Niekoľko poznámok k majdanizácii Slovenska (8. 7.); Karol Krpala: Slovensko na ceste k Majdanu? (8. 7.); Lin Lin: Fakty a pravda o Juhočínskom mori (8. 7.); Vladimír Blaho: Ako sa robia operné bulletiny (7. 7.); Ladislav Hohoš: Zmena nie je iba nevyhnutná pre život, zmena je sám život (6. 7.); Peter Valček: Krkavčie srdce (6. 7.); Branislav Fábry: Minské dohody a výzvy pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ (5. 7.); Ľubomír Kotrha: Parlamentný vkus – Ako to vidí... (5. 7.); Ľuboš Blaha: Kaliňák: tri „argumenty“ opozície (4. 7.); Ľuboš Blaha: Postmaterialistická priepasť: ľavica sa musí vrátiť späť k pracujúcim ľuďom! (4. 7.); Slavoj Žižek: Může Brexit vdechnout nový život levicové politice? (4. 7.); Oskar Krejčí: Hra s jihočínským ohněm (3. 7.); XXX. Literárna Senica L. Novomeského 2016 (2. 7.); Vyšlo nulté číslo kultúrno-politického magazínu DAV DVA (2. 7.); Gabriela Rothmayerová: Matovičove názorné pomôcky alebo sranda musí byť (2. 7.); L. Tanner: O financializácii svetovej ekonomiky a jej hlavných aktéroch (1. 7.); Plot pri americkej ambasáde zostáva! (1. 7.); Stretnutie s veľvyslankyňou Vietnamskej socialistickej republiky Ho Dac Minh Nguyet (1. 7.)