Pozvánka na cyrilo-metodskú slávnosť Novej Belej (v Poľsku) a na sv. omšu v Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej – 10. až 12. 2. 2023

Pozvánka na cyrilo-metodskú slávnosť Novej Belej (v Poľsku) a na sv. omšu v Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej – 10. až 12. 2. 2023

V tomto roku si pripomíname 1160. výročie príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda k našim predkom a 14. februára 1154. výročie smrti sv. Cyrila.
Občianske združenie CYRILOMETODIADA, Spolok Slovákov v Poľsku a Nadácia PRO PATRIA Vás srdečne pozývajú na cyrilo-metodskú slávnosť k slovenským rodákom do Novej Belej na Spiši v Poľsku.

V sobotu 11. februára o 16.00 h sa v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej uskutoční vernisáž filatelistickej výstavy Živé cyrilometodské dedičstvo, ktorej autorom je filatelista pán Jozef Kútny z Močenku. Pri príležitosti výstavy bude vyhotovená príležitostná pečiatka a lístok, ktoré budú uvedené do poštového obehu Klubom filatelistov v Močenku v piatok 10. februára 2023.

Slávnostnú sv. omšu ku cti svätých Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy, bude v nedeľu 12. februára 2023 o 11.00 h celebrovať otec Ján Košiar v miestnom Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej.

Staroslovenčina ako štvrtý liturgický jazyk, Božie požehnanie a genialita svätého Cyrila a svätého Metoda, spolupatrónov  Európy, položili základy slovenskej, slovanskej a stredoeurópskej vzdelanosti.

Vďaka múdremu rozhodnutiu Rastislava, Svätopluka a Koceľa, ktorí sa obrátili na byzantského cisára Michala III., aby im poslal misionárov, ohlasovateľov Božieho slova v zrozumiteľnom jazyku, dostali naši predkovia dar pravej viery i kultúry.
Schválenie liturgických kníh v staroslovenskom jazyku Hadriánom II. nebolo len liturgicko-právnickým počinom, ale aj kultúrnym medzníkom, pretože jazyk našich predkov sa stal štvrtým liturgickým, ba aj kultúrnym a diplomatickým jazykom kresťanského Západu. Takto sa prostredníctvom sv. Cyrila a sv. Metoda dostal staroslovenský jazyk a písmo nielen do kostolov Rastislavovej a Svätoplukovej ríše Slovenov/Slovákov, ale v tomto jazyku bolo odteraz možné sláviť liturgiu a písať posvätné náboženské i právnické diela, prózu i poéziu, ba i odborné texty v celom latinskom i byzantskom svete.

Slovanské písomníctvo sa postupne rozšírilo do celého slovanského sveta.

Daniela Suchá, CYRILOMETODIADA, o. z.