Ponuka katalógov Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici – do minutia zásob ZADARMO! (19.10. 2015)

Ponuka katalógov Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici –  do minutia zásob ZADARMO! (19.10. 2015)

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici pripomína svoju ponuku starších katalógov z výstav podľa priloženého zoznamu len do minutia zásob.
Katalógy si môžete zadarmo vyzdvihnúť v budovách Stredoslovenskej galérie v Bethlenovom dome na Dolnej ul. 8 a v Praetoriu na Nám. Š. Moysesa 25 v Banskej Bystrici počas otváracích hodín.
Katalógy zostávajú naďalej tiež dostupné v knižnici Stredoslovenskej galérie otvorenej pre verejnosť podľa telefonického/mailového dohovoru – 048/4701624; edukacne@ssgbb.sk.

 

(Zdroj: E-mail Stredoslovenská galéria z 19. 10. 2015)